Chcesz pomagać innym? Zostań opiekunem, asystentem osoby niepełno­sprawnej albo wolontariuszem!

Wiek, w jakim jesteś nie ma znaczenia. Liczą się tylko dobre chęci i otwarte serce. Podziel się swoim czasem z tymi, którzy potrzebują pomocy w codziennych czynnościach. Możesz zyskać przyjaciół, spędzić miłe chwile, ale przede wszystkim okazać wsparcie tym, którzy na nie czekają.

Opiekunem oraz asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać osoba posiadająca:

 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
 • co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom zależnym, np. doświadczenie zawodowe lub udzielanie wsparcia w formie wolontariatu
 • umiejętność zrozumienia drugiego człowieka, jego stanów emocjonalnych, dostosowanie się do toku myślenia innej osoby, wysoki poziom empatii

W ramach zatrudnienia otrzymuje:

 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dowozu podopiecznych, np. do lekarza, w tym zwrot kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego
 • środki ochrony higienicznej
 • superwizje, czyli możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują:

 • pomoc osobom zależnym w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opiekę higieniczną oraz pielęgnację zaleconą przez lekarza
  zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Usługi asystenta polegają na pomocy (towarzyszeniu) osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności dnia codziennego, np.:

 • wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane miejsca
 • zakupach
 • załatwianiu spraw urzędowych
 • korzystaniu z dóbr kulturalnych
 • zaprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do i z placówki oświatowej

Wolontariat obejmuje:

 • wspólne spędzanie czasu z podopiecznymi oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.)
 • wsparcie w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie w jej trakcie
 • organizacja transportu na szczepienia
 • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych
 • dowiezienie podopiecznego w wybrane miejsce
 • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów i specjalistycznego poradnictwa, w szczególności psychologicznego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

Wolontariuszem może zostać:

 • osoba pełnoletnia
 • osoba posiadająca umiejętność zrozumienia drugiego człowieka, jego stanów emocjonalnych, dostosowanie się do toku myślenia innej osoby, wysoki poziom empatii

Wolontariusz w ramach umowy o wolontariacie otrzymuje:

 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu wolontariusza do podopiecznego lub dowozu podopiecznego, np. do lekarza lub urzędu
 • szkolenia z zakresu opiekuna osoby zależnej
 • staż pracy potrzebny do podjęcia zatrudnienia w ramach asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna osoby zależnej
 • możliwość zatrudnienia w naszej Fundacji

Fundacja GOEL zrzesza wolontariuszy i zatrudnia asystentów w celu zabezpieczenia potrzeb osób zależnych i niepełnosprawnych

Organizujemy szkolenia. Prowadzimy kursy i warsztaty dla opiekunów, kadry i wolontariuszy. Dla wszystkich bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Najczęściej zadawane pytania

Wiemy, że możesz mieć wiele pytań. Może w tym miejscu znajdziesz na nie odpowiedź? A jeśli nie, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego.

Uwaga: osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego nie muszą spełniać wymagań określonych w punktach a i b.

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 2. osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Zostań opiekunem, asystentem osoby niepełno­sprawnej albo wolontariuszem!

Skontaktuj się z nami

Fundacja Usług Społecznych GOEL
ul. Tęczowa 12
66-016 Płoty

NIP 9731081029
REGON 520190535

Skip to content